Ga naar 
Personeelsmanagement in openbare bibliotheken
Dit artikel is wat ouder (1999) en is geschreven vanuit het gezichtspunt van een universiteitsbibliotheek van enige omvang, maar de analyse is goed bruikbaar voor andere bibliotheken. De constatering dat bibliotheekgebruikers in toenemende mate er voor kiezen hun bronnen te raadplegen terwijl ze achter hun eigen computer zitten, is ondertussen juist gebleken. De rol van de bibliotheek in de informatieketen wijzigt daardoor. Van een eigen collectie naar een verwijsfunctie. Van collectie naar connectie. Meer aandacht voor de klant. De centrale vraag is: hoe kan worden bereikt dat het personeel geschikt wordt voor de veranderende taken? Dit artikel probeert daar een antwoord op te geven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de veranderingen in de taken van bibliotheken, de nieuwe eisen die worden gesteld aan het bibliotheekpersoneel en het personeelsbeleid van de bibliotheek.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.