Ga naar 
Ja, ik wil graag gebruik maken van een proefabonnement op de IWA-base. Ik kan na aanmelding 4 weken gratis gebruik maken van de IWA-base. Na deze 4 weken loopt de kennismakingsperiode automatisch af en ben ik tot niets verplicht.
Persoonsgegevens:
Voornaam/Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Functie
Organisatie*
Straat*/Nummer
Postcode*/Plaats*
Telefoon*
E-mail adres*
Land (anders dan Nederland)
Factuurgegevens:
Organisatie
Straat/Nummer
Postcode/Plaats
Land (anders dan Nederland)
Postbus
Postcode/Plaats
Telefoon
Fax
Bijschrift
Verificatie:
Verificatiecode *

(tik bovenstaande code over)
Prijzen van de IWA-base zijn exclusief BTW. Levering en diensten volgens voorwaarden Vakmedianet BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's Gravenhage op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012. Deze vindt u op www.vakmedianet.nl of kunt u opvragen bij onze klantenservice Vakmedianet BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Vakmedianet BV, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Verstuur