Ga naar 
Archiefbeheer in de praktijk
Rob Kramer
Rob Kramer hoofdredacteur Archiefbeheer
Rob Kramer (Amsterdam, 1951) hoofdredacteur Archiefbeheer in de praktijk. Rob was sinds 1981 in het archiefwezen werkzaam, onder meer als hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie en als senior adviseur bij het Nationaal Archief. Hij is medeauteur van 'De Archiefwet 1995 in 100 trefwoorden'. Hij ging eind 2015 met pensioen.
Drs. Annemieke Nijdam
Teamleider Informatienetwerken bij Tresoar
Annemieke Nijdam-Dekker (1970) is sinds 2003 werkzaam bij Tresoar in Leeuwarden. Na haar doctoraal Geschiedenis aan de UvA volgde ze de opleiding Archivistiek A aan de Archiefschool in Den Haag. Ze werkte daarna als bedrijfsarchivaris bij de TROS en als inspecteur bij de Erfgoedinspectie. In 2003 kwam ze in dienst bij Tresoar, eerst als collectievormer, later als teamleider.
Drs. Hans Waalwijk
Docent en onderzoeker archivistiek bij de Hogeschool van Amsterdam
Drs. Hans Waalwijk is docent en onderzoeker archivistiek bij de Hogeschool van Amsterdam (2009), daarvoor bij de Archiefschool (2001). Hij houdt zich met name bezig met archiefrechtelijke aspecten van het archiefbeheer in het algemeen en archiefbeleid, waardering en selectie in het bijzonder. Voor 2001 was hij als archivaris werkzaam bij De Nederlandsche Bank NV (1985). Hij is lid van de normcommissie 'Informatie- en Archiefmanagement' van het Nederlands Normalisatieinstituut en bestuurslid van de Stichting Archiefpublicaties. Waalwijk studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1991) en archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (2000).
Handboek Informatiewetenschap
drs. A.S.M. de Jong
Sr. Beleidsadviseur Digitale Preservering Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Hoofdredacteur Kennisbank Audiovisuele Archivering bij AVA_Net
Annemieke de Jong werkt als beleidsadviseur bij de Unit Infrastructuur, Beheer en IT van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Momenteel is zij speciaal belast met het ontwikkelen van strategisch beleid voor het duurzaam behoud van de digitale AV-collectie van Beeld en Geluid. De Jong heeft een lange staat van dienst in het audiovisuele archiveringsdomein en werkte o.a. als manager Informatiebeleid, projectleider van innovatieprojecten op het gebied van automatische indexeringstechnieken en Hoofd Catalogus. Sinds enkele jaren bekleed zij ook de functie Hoofdredacteur van de Kennisbank Audiovisuele Archivering, het kennisplatform van AVA_Net, de nationale netwerkorganisatie van audiovisuele collectiehouders. Zij is verder actief in verschillende nationale en internationale expertgroepen op het gebied van mediamanagement, audiovisueel erfgoed en digitale conservering. Annemieke de Jong studeerde Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Utrecht en Informatiemanagement aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Er staan meerdere publicaties op haar naam over uiteenlopende theoretische en praktische ontwikkelingen m.b.t. het beheren en ontsluiten van digitale AV-collecties.
Mr. Dr. Marian Koren
All round expert in de (internationale) bibliotheeksector
Mr. Dr. Marian Koren is sinds 1979 werkzaam in de bibliotheeksector, en rondt thans haar formele werkzaamheden af. De laatste jaren was zij betrokken bij de nationale organisaties: de Vereniging van Openbare Bibliotheken, FOBID Netherlands Library Forum, de overkoepeling van Nederlandse bibliotheekorganisaties, en de Koninklijke Bibliotheek. Ze studeerde rechten en Zweeds en promoveerde cum laude op het proefschrift 'Tell me! The right of the child to information (1996). Sinds haar entree in de bibliotheekwereld is haar interesse uitgegaan naar beleid en innovatie van tal van management- en vakonderwerpen. Haar stimulans van nieuwe concepten is mede gebaseerd op onderzoek en publicaties uit verwante en andere disciplines en uit internationale studies. Deze laatste komen voort uit haar engagement in IFLA, EBLIDA en andere internationale organisaties. Als all round expert is ze gevraagd in de internationale bibliotheeksector. Ze initieerde het netwerk The Hague World Library Capital.
Marco de Niet
Directeur Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
Marco de Niet (1962) is directeur van Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Vanuit DEN zet hij zich met name in voor beleidsontwikkeling op het gebied van digitaal erfgoed en samenwerking in een internationale context. Hij heeft Nederlands en Boekgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Marco is lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren (het adviesorgaan van de Taalunie) en bestuurslid van het Museumregister. Voorafgaand aan DEN werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek als Hoofd Innovatieve Projecten. In die hoedanigheid heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van The European Library en Europeana.
Dr. Bert Zeeman
Adjunct-directeur van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
Bert Zeeman (1958) werkt sinds 1987 bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UvA), die sinds enkele jaren is samengegaan met de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in de dienst Bibliotheek UvA/HvA. Na zijn studie politicologie aan de UvA was hij voor zijn overstap naar de bibliotheekwereld enkele jaren actief als wetenschappelijk medewerker. Begonnen als vakreferent politicologie en geschiedenis, werkte hij bij de UB o.m. als afdelingshoofd en faculteitsbibliothecaris Geesteswetenschappen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor het backoffice van de bibliotheekorganisatie (acquisitie, metadatadiensten, digitale diensten, depots en documentlevering). Twitter: @UBABert
Handboek Archiefrecht
Prof. Dr. F.C.J. Ketelaar
Emeritus hoogleraar in de archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en Monash University, Melbourne
Prof. Dr. F.C.J. Ketelaar was van 1989 tot 1997 algemeen rijksarchivaris. Daarvoor was hij onder meer secretaris van de Archiefraad, directeur van de Rijksarchiefschool en rijksarchivaris in de provincie Groningen.