Ga naar 
De IWA-base is een online kennisdatabank op het gebied van Informatiewetenschap, Archiefbeheer en Archiefrecht. Met de IWA-base zoekt en vindt u informatie op het gebied van archief- en informatiebeheer. De IWA-base bevat artikelen en cases die een deskundige redactie voor u geselecteerd heeft. U zoekt snel en gericht via de inhoudsopgave of op zoekwoord, thema, auteur of een combinatie hiervan. Het zoekresultaat bestaat uit een overzicht van één of meerdere artikelen. Als u op een artikel klikt, wordt het PDF bestand met het artikel geopend en kunt u het downloaden, printen of opslaan in uw persoonlijk archief.

U kunt op 2 manieren zoeken:

Klik op één van de handboeken voor een volledige inhoudsopgave:

Maar u kunt ook uitgebreid zoeken:
Klik hier voor meer informatie over de IWA-base.