Ga naar 

Ja , ik wil onbeperkt toegang tot de meest uitgebreide facilitaire kennisdatabank en abonneer me op de IWA-base.

Klik hier voor een proefabonnement op de IWA-base.

Ik kies voor:
Een jaarlicentie € 362,72 (excl. btw) en toegang voor n gebruiker 109,15 (excl. btw)
Inloggegevens:
Gewenst wachtwoord *
Bevestig wachtwoord *
Persoonsgegevens:
Voornaam/Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Functie
Organisatie*
Straat*/Nummer
Postcode*/Plaats*
Telefoon*
E-mail adres*
Land (anders dan Nederland)
Factuurgegevens:
Organisatie
Straat/Nummer
Postcode/Plaats
Land (anders dan Nederland)
Postbus
Postcode/Plaats
Telefoon
Fax
Bijschrift
Verificatie:
Verificatiecode *

(tik bovenstaande code over)
Prijzen van de IWA-base zijn exclusief BTW. Levering en diensten volgens voorwaarden Vakmedianet BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's Gravenhage op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012. Deze vindt u op www.vakmedianet.nl of kunt u opvragen bij onze klantenservice Vakmedianet BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Vakmedianet BV, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Verstuur