Ga naar 
Certificering van openbare bibliotheken
Sinds 2006 werkt de openbare bibliotheeksector met certificeringsnormen. Binnen een cyclus van vier jaar komen alle bibliotheken dielid zijn van de brancheorganisatie aan de beurt voor een audit. Momenteel is de derde cyclus aan de gang. Deze is voor een groot deel op een nieuwe leest is geschoeid: waren in de eerste ronde de INK-normen en de documenten nog dominant, in de derde ronde is meer sprake van een collegiale toetsing of ‘peer review’ een methode om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren door die te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), zoals gezaghebbende vakgenoten. In deze ronde is gepoogd het beste van twee werelden te verenigen, met als resultaat een combinatie van de oude en de nieuwe aanpak, vooral gericht op de toekomstbestendigheid van de organisatie. Welke ambities heeft de bibliotheek en voor welke uitdagingen staat zij om die ambities wáár te kunnen maken? En .... zal zij daartoe ook in staat zijn? In dit artikel wordt ingegaan op verleden, heden en toekomst van de certificering.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.