Ga naar 
Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie
Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie. Van concept naar praktijk. De greep van de overheid op haar informatiehuishouding schiet te kort: de overheid is op dit punt niet in control. De laatste tien jaar heeft de overheid uiteenlopende maatregelen genomen om hierin verbetering te brengen, maar met onvoldoende resultaat. Sinds 2010 verplicht de Archiefwet de toepassing van een kwaliteitssysteem voor de informatievoorziening van de overheid. Dat is een extra instrument – of set instrumenten – in de ‘gereedschapskist’ van de overheid, maar er wordt nog weinig invulling en uitvoering aan gegeven. Met dit artikel krijgt de lezer een scherper inzicht in wat een kwaliteitssysteem is en kan, wat de betekenis ervan is, en binnen welk sturingskader het functioneert. Aan de hand van een aantal gangbare modellen voor organisatievernieuwing en –verbetering geeft de auteur in het tweede deel van het hoofdstuk richting bij het invoeren van een kwaliteitssysteem. De rode draad in dit artikel is de vraag hoe de overheid ervoor kan zorgen dat de toepassing van een kwaliteitssysteem een blijvend succes wordt en niet in de experimenteerfase blijft steken. Anders gezegd: hoe kan een continue toepassing van een kwaliteitssysteem geborgd worden?

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.