Ga naar 
Openbaarheid van bestuur
Het artikel van Tjeerd Schiphof over Openbaarheid van bestuur mist in vele opzichten zijn actualiteit niet. Openbaarheid van bestuur houdt namelijk in dat de burger in principe toegang heeft tot informatie die bij de overheid berust. Dat is nodig voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Maar de overheid moet niet alleen de burger faciliteren zich goed te informeren. Op grond van de informatievrijheid heeft de burger mogelijk sterkere aanspraken. Naast de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn er ook veel aparte regelingen, die de openbaarheid van materiaal dat onder de overheid berust (met voorrang) regelen voor een apart deelgebied. Het artikel behandelt allereerst de recente ontwikkelingen en discussies, waarna hergebruik van overheidsinformatie kort ter sprake komt. Belangrijk is de paragraaf met een inventarisatie van de juridische verbanden de Wob en de Archiefwet 1995 (Aw). Voor de openbaarheid van materiaal dat bij de overheid berust, geldt ruwweg dat een eerste periode van 20 jaar wordt beheerst door het regime van de Wob en bijzondere wetten, en na overbrenging (van een selectie) naar een archiefbewaarplaats door het regime van de Aw artikel 12 lid 1 Aw). Het artikel besluit met een inleiding tot openbaarheid van bestuur aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.