Ga naar 
Archiefwet 1995: Artikel 24, Archiefbescheiden van het Rijk
1. Onze minister is bevoegd overheidsorganen als bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid, er op te wijzen dat zij dienen te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens deze wet. 2. Onze minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang in geval een overheidsorgaan een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet opvolgt. 3. Onze minister maakt van zijn bevoegdheid, genoemd in het tweede lid, geen gebruik dan na overleg met het betrokken overheidsorgaan. 4. De bevoegdheid, genoemd in het tweede lid, geldt niet ten aanzien van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de andere Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koning.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.