Ga naar 
Archiefwet 1995: Artikel 41, Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
1. Met de zorg voor de archiefbescheiden van andere dan in de voorafgaande artikelen bedoelde overheidsorganen, voor zover de archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is belast: a. het dagelijks bestuur of in de gevallen, dat er geen dagelijks bestuur is, het bestuur; b. in andere gevallen: de persoon met enig openbaar gezag bekleed. 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de in de in het eerste lid bedoelde zorg wordt uitgeoefend. 3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van het desbetreffende overheidsorgaan.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.