Ga naar 
Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie
In vele onderzoeken is de laatste decennia geconstateerd dat de overheid onvoldoende greep heeft op haar informatievoorziening, vooral op de ICT- voorziening. Door het toepassen van een kwaliteitssysteem kan de overheid de informatievoorziening op orde krijgen en houden. Lodewijk Hovy wil met zijn bijdrage (II 701) bereiken dat de lezer een scherper inzicht krijgt in wat een kwaliteitssysteem is en kan, en binnen welk sturingskader het functioneert. In dit artikel wordt een aantal gangbare modellen gepresenteerd voor organisatievernieuwing en -verbetering die behulpzaam kunnen zijn bij de invoering van een dergelijk systeem. Daarbij is de auteur uitgegaan van een pragmatische aanpak.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.