Ga naar 
Waardering en selectie van archiefbescheiden: op weg naar een integrale benadering
Is selectie van archieven een bezigheid die zijn langste tijd heeft gehad of vormt het een activiteit die de professie van archivaris in de komende decennia een nieuw elan kan geven? En als selectie nog nodig is, welke inhoudelijke afwegingen worden dan gemaakt en hoe is die selectie georganiseerd? De auteur stelt deze twee prikkelende vragen centraal in deze bijdrage waarin hij de totstandkoming en werking beschrijft van de nieuwe waarderings- en selectiemethodiek die in de afgelopen jaren door het Nationaal Archief is ontwikkeld.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.