Ga naar 
Sociale media voor bibliotheken
De inzet van sociale media in de bibliotheekpraktijk wordt uiteengezet door Ad Aerts. De grote verandering in deze communicatievorm is de overgang van monoloog naar dialoog. Immers elke gebruiker is bij de sociale media zowel ontvanger als zender. Sociale media bieden mogelijkheden tot verschillende wijzen van verwerken, opslaan en presenteren van informatie. Zo ontstaan netwerken van gebruikers en worden sociale media als communicatieplatform benut voor groepen gebruikers. Aerts schetst de rol die sociale media voor bibliotheken kunnen spelen - of ook omgekeerd - welke rol bibliotheken in die communicatie en netwerkstructuur op zich kunnen nemen. Gaat het om een verbetering van externe profilering of interne vakcommunicatie; is de bibliotheekorganisatie bereid medewerkers zichtbaar te laten zijn op sociale netwerken en hen daarvoor toe te rusten? Dat zijn enkele vragen die aan de orde komen, naast een praktisch overzicht van verschillende sociale media, korte toelichting voor het beste gebruik en aanbevelingen voor de praktijk.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.