Ga naar 
Scanning on demand
De afgelopen jaren ontwikkelden Nederlandse archiefdiensten het concept Scanning on demand. Scanning on demand is een systeem waarbij de gebruikers in staat worden gesteld om (onderdelen van) archieven te laten scannen. Deze digitale bestanden worden vervolgens via internet beschikbaar gesteld aan de aanvrager maar zijn vanaf dat moment ook beschikbaar voor anderen. Op deze manier bepaalt de onderzoeker wat er digitaal beschikbaar komt en speelt afstand geen rol meer. Om scanning on demand in te voeren is een aantal technische en organisatorische aanpassingen in de organisatie nodig. Archiefmedewerkers krijgen door scanning on demand een aangepast takenpakket, waarbij de dienstverlening niet meer louter face-tot-face in de studiezaal plaatsvindt, maar ook achter scanners en computers. In dit artikel komen er tien aandachtspunten aan de orde die bij het inrichten van een systeem van scanning on demand van belang zijn.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.