Ga naar 
Zicht op de veelheid aan bronnen op internet
De auteur van het artikel beschrifjt de grote hoeveelheid aan bronnen op internet. Het accent ligt daarbij op de verschillende soorten primaire bronnen, hun karakteristieken en de manieren waarop het materiaal vindbaar is. Eric Sieverts behandelt, geïllustreerd met voorbeelden, in aparte paragrafen de volgende bronnen: boeken; wetenschappelijk en vakgerichte artikelen; nieuws van nieuwsdiensten, kranten en tijdschriften; oud nieuws; oude webpagina’s; sociale media; octrooien; bronnen voor audiovisueel materiaal; bronnen voor feitelijke gegevens; archiefstukken. Elke paragraaf wordt afgesloten met een lijstje bronnen en webadressen. Waar mogelijk en zinnig is daarbij onderscheid gemaakt tussen bronnen en de zoeksystemen waarmee die bronnen - of liever materiaal uit die bronnen - vindbaar worden gemaakt.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.