Ga naar 
De handtekening: van geschreven naar elektronisch
Reeds in het begin van de jaren negentig is de vraag gerezen of, en zo ja in welke mate, de toenemende toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ict) en de daarmee samenhangende papierloze, elektronische praktijk op gespannen voet staat met de (veelal nog) op papier gebaseerde wettelijke regelgeving. Niet duidelijk is of en zo ja aan welke elektronische berichten, dezelfde juridische status kan worden toegekend als aan een (ondertekend geschrift).

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.