Ga naar 
Leenrecht
Sinds 1996 is op het uitlenen door publiek toegankelijke bibliotheken het huidige wettelijke regime van het leenrecht van toepassing. Dat betekent dat voor het openbaar uitlenen van auteursrechterlijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden is vereist, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald. Deze aanspraak op de vergoeding wordt 'leenrecht' genoemd en is geregeld in de Auteurswet (Aw) en de Wet naburige rechten (Wnr). In dit artikel worden de hoofdlijnen van het huidige leenrechtregime en het functioneren ervan in de praktijk, besproken. Tevens is een vergelijking opgenomen van de leenrechtsituatie in andere Europese landen.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.