Ga naar 
Persoonsdossiers: een geval apart
Dit artikel bevat selectiecriteria waarmee bepaald kan worden welke soorten persoonsdossiers bewaard moeten blijven voor wetenschappelijk historisch onderzoek. Inclusief stappenplan voor archiefbeheerders voor het geval bewaring van alle dossiers tot onaanvaardbare kosten zou leiden. Met behulp van dit stappenplan kan worden bepaald welke dossiers in aanmerking komen voor bewaring en welke vernietigd kunnen worden.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.