Ga naar 
Mediawijsheid in Nederland. Beleid, praktijk, en de rol van de bibliotheek
Tijdens een discussie over media-educatie, of mediawijsheid, zullen mensen niet zo snel aan bibliotheken denken. Toch is het, gezien de associatie van bibliotheken met kennis, niet onlogisch om bibliotheken in een dergelijke discussie te betrekken. In dit artikel wordt nader ingegaan op het begrip ‘mediawijsheid’. Als eerste zullen we uitleggen waarom mediawijsheid onontbeerlijk is in de huidige samenleving. Daarna zullen we bespreken wat precies wordt verstaan onder mediawijsheid. Dit zal gevolgd worden door een beknopt overzicht van de verschillende adviezen die in het verleden zijn gegeven aan de Nederlandse overheid over het te voeren beleid ten aanzien van mediawijsheid. Daarna zullen we de belangrijkste ontwikkelingen in beleid ten aanzien van mediawijsheid bespreken. Als laatste zullen we kort ingaan op de rol die bibliotheken kunnen spelen in het bevorderen van mediawijsheid.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.