Ga naar 
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer RODIN
Digitale documenten worden steeds belangrijker als medium voor het vastleggen van bedrijfskritische informatie. Het ontbreekt echter veelal aan waarborgen voor de betrouwbaarheid, volledigheid, authenticiteit en duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Cruciale informatie zit verstopt in persoonlijke mailboxen, netwerkschijven, vakapplicaties en is niet beschikbaar en bruikbaar als bewijs materiaal bij geschillen. Gelukkig zien steeds meer overheidsorganisaties dit in. Zij zijn volop bezig met het invoeren van systemen voor digitaal werken en archiveren, om digitale informatie te structureren, duurzaam te bewaren en organisatiebreed toegankelijk te maken. Zij worden daarbij geconfronteerd met een veelheid aan weten regelgeving, normen en standaarden. Zeker kleinere organisaties zien vaak door de bomen het bos niet meer. RODIN biedt een rode draad door dit bos.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.