Ga naar 
Waardemanagement Scan voor het Stadsarchief Amsterdam
Agnes Brokerhof, Janien Kemp en Emmy Ferbeek zijn de auteurs van het artikel Waardemanagement Scan voor het Stadsarchief Amsterdam. In vier stappen naar waarderendement. De archieven en collecties worden bewaard en beheerd omdat we er waarde aan toekennen; cultuurhistorische waarde, sociaal-maatschappelijke waarde en gebruikswaarde. Bij het collectiemanagement’ (waarbij archieven en andere collecties hier allemaal onder de noemer ‘collecties’ vallen) gaat het om het maken van keuzes over de inzet van de beschikbare middelen voor het optimaliseren van de totale collectiewaarde, nu en voor de toekomst. De Waardemanagement Scan is een methodiek die een organisatie helpt om in relatief korte tijd een integraal beeld te krijgen van de samenstelling van de collectie, zijn huidige waarde, kansen voor waardeontwikkeling en bedreigingen voor waardeverlies. Hiermee kunnen maatregelen en verbeteracties worden geïnventariseerd en geprioriteerd. Tenslotte kunnen investeringen met elkaar worden vergeleken op hun waarderendement zodat er beargumenteerde keuzes kunnen worden gemaakt voor de inzet van beschikbare middelen. Doordat iedereen meedenkt over de gemeenschappelijke doelen en de eigen bijdrage binnen de missie van de organisatie plaatst, worden betrokkenheid en draagvlak voor beslissingen vergroot. De Waardemanagement Scan is ontwikkeld in een samenwerkingsproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Stadsarchief Amsterdam. Het hoofdstuk bevat tevens een uitgewerkt Beoordelings- en waarderingskader voor het Stadsarchief Amsterdam.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.