Ga naar 
Hypertekx, hyperlinks en relaties
Hyperlinks zijn de lijm die hypertextinformatiesystemen bij elkaar houden. Deze hyperlinks zijn gebaseerd op relatie die tussen informatie-eenheden bestaan. In dit artikel wordt in wat algemener verband gekeken naar relaties en hoe die tot uiting komen in bijvoorbeeld relationele databases, RDF en FRBR. Voor systemen die echt op hyperlinks gebaseerd zijn, hebben we gekeken naar de manier waarop we daarmee structuur kunnen aanbrengen. Daarbij is vooral nadruk gelegd op de factoren (in feite ontwerpprincipes) die van belang zijn, wanneer je op deze manier informatie voor gebruikers toegankelijk wilt maken. Ook is besproken in welke opzichten deze manier van toegankelijk maken verschilt van de meer traditionele manieren die hiervoor vaak gebruikt worden.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.