Ga naar 
Archiefwet 1995: Artikel 2b, Hergebruik
Dit artikel is ingevoegd ingevolge artikel 11 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, Stb. 2015, 271 (ingevolge K.b. van 6 juli 2015, Stb. 299 in werking getreden met ingang van 18 juli 2015). Deze wet implementeert richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (hierna: de wijzigingsrichtlijn).

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.