Ga naar 
Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht
In overeenstemming met het advies van de commissie Oosting en de kabinetsreactie daarop zal na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Revitalisering generiek toezicht (Rgt) het stelsel van interbestuurlijk toezicht ingrijpend wijzigen. Uitgangspunt van het herziene stelsel is, dat interbestuurlijke toezichthouders in principe kunnen volstaan met de generieke instrumenten uit de gewijzigde Gemeente- en Provinciewet. Dit alles moet leiden tot een toezichtstelsel dat sober, proportioneel, slagvaardig en transparant is conform de uitgangspunten van de commissie Oosting.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.