Ga naar 
Openbaarheid
Openbaarheid met betrekking tot documentaire informatie, zoals die onder meer in de Archiefwet en Wet openbaarheid van bestuur zijn geregeld. De auteur stelt daarbij een aantal vragen aan de orde waar we in de praktijk vaak mee te maken hebben. In hoeverre is er een heldere, algemene definitie van openbaarheid te geven? Bestaat er zoiets als absolute openbaarheid? En als informatie in de openbaarheid is gebracht, mag deze dan onbelemmerd verder verspreid worden? Kan iets wellicht meer of minder openbaar zijn? En niet in de laatste plaats: wat voor soort criterium is openbaarheid eigenlijk?

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.