Ga naar 
Archiefwet 1995: Artikel 1, Algemene bepalingen
De begripsbepalingen gelden niet slechts voor de wet en de algemene maatregelen van bestuur, die volgens de Archiefwet 1995 worden vastgesteld, doch ook voor alle andere voorschriften, die op grond van de wet worden uitgevaardigd, zoals de in art. 26 bedoelde Koninklijke besluiten, de voorschriften, die de minister ingevolge art. 26, zevende lid, zal geven voor de inrichting van de rijksarchiefdienst en de verordeningen die de provinciale staten, de gemeenteraden en de besturen van de waterschappen moeten vaststellen volgens onderscheidenlijk de artt. 27, 29, 30, 32, 35 en 37.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.