Ga naar 
Archiefwet 1995: Artikel 16, Archiefbescheiden in het algemeen
Ook voor de bescheiden, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen in de archiefbewaarplaatsen zijn opgenomen om daar te berusten en hierdoor dus op grond van het bepaalde in art. 1, onder c, 3, archiefbescheiden in de zin van de wet zijn geworden, geldt het uitgangspunt dat zij openbaar zijn (met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor zover het archiefbescheiden betreft waarin persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn opgenomen. In het beperken van de openbaarheid is de instelling of persoon echter niet gebonden aan art. 15. Wel zal de beheerder van de archiefbewaarplaats in het overleg met de betreffende instelling of persoon streven naar een openbaarheidsregime dat zoveel mogelijk aansluit bij de voor de overheidsarchiefbescheiden geldende regels.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.