Ga naar 
AVG en privacy bij archieven en bibliotheken
De komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, brengt voor bibliotheken en archieven nieuwe en uitgebreidere verplichtingen met zich mee. Daarnaast regelt de AVG een aantal specifieke zaken voor archieven en bibliotheken. Zo ziet artikel 85 AVG op de verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie, en artikel 89 AVG op archivering in het algemeen belang. Ook kent de AVG een uitzondering in verband met wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek. Met welke verdere privacyrechten en -plichten moeten archieven en bibliotheken rekening houden? En welke uitzonderingen op de ‘gewone regels’ gelden voor hen? Archieven hebben doorgaans ook veel gegevens over overledenen in hun collectie. Over de privacybescherming van overledenen bestaan veel misverstanden. De indruk leeft dat verwerking van persoonsgegevens van overledenen zonder meer is toegestaan omdat de AVG daarop niet van toepassing is. Dat ligt echter genuanceerder. In dit artikel gaan wij in op deze vragen en behandelen wij een aantal specifieke regels uit de AVG.

U bent niet ingelogd

  1. U kunt het volledige artikel downloaden als u een abonnement heeft op de IWA-base.
  2. Gebruik het inlogscherm in de linker kolom om in te loggen.
  3. Heeft u nog geen abonnement, klik hier om te abonneren.
  4. Wilt u een proefabonnement aanvragen klik hier voor meer informatie.