Ga naar 
0200Begrippen uit de achivistiek
500Archiefvorming
Organisatie van het archiefwezen
1010Organisatie van het archiefwezen
Archiefrecht
1505Inleiding
1507De beroepscode voor archivarissen
1508De Universele Verklaring over Archieven
1510Archiefrecht voor de overheid
1520Het maken van beheersregels
1530Openbaarheid
1535Openbaarheid van bestuur
1536De overheid antwoordt
1560Bewijsrecht
1565Elektronische handtekeningen en archivering
1570AVG en de Uitvoeringswet AVG
1580AVG en privacy bij archieven en bibliotheken
Organisatie van het archiefbeheer
2005Inleiding
2010Organisatie van het archiefbeheer in het algemeen
2015Een e-depot in de praktijk
2016Archiveringsysteem
2018Statistische steekproefmethodes
2020Organisatie van het archiefbeheer bij de overheid
2021Het beheerplan informatiehuishouding: een Amsterdamse praktijkervaring
2025Governance en informatievoorziening
2026Kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding. Baseline informatiehuishouding voor Rijk, Provincie en Gemeente
2027Een kwaliteitssysteem voor de overheidsinformatie
2028LEAN-principes in de documentaire informatievoorziening
Personeel
2031Inleiding personeel
2032Taken te verrichten in een (bedrijfs)archiefdienst, resp. een afdeling post- en archiefzaken
2033Beroeps- en competentieprofielen voor duurzame ontwikkeling van de informatieprofessional
2034Opleidingen voor informatieprofessionals
2035Functieclassificatie bij niet-overheidsinstellingen
2036Functiebeschrijving en -waardering
2037Het geheim van veranderen
2038Workshops, een must voor informatieprofessionals
2040Kosten van archivering
2045Risicomanagement: de inzet van soft controls
2050To have and to hold: risicomanagement en preventieve bescherming van archiefcollecties
2052Diefstalpreventie in het archief
2060Uitbesteding van archiefbewerking
2061Bewerkingssnelheden
2062Europees aanbestedingsrecht voor bibliotheken en archieven
2065Organisatie van het archiefbeheer bij verhuizing
2070Continue verbetering: archiefbeheer van kwaliteit
2080Van archiefbeheer tot taakinformatie. Met minder inspanning hogere kwaliteit en productiviteit
2085Het records continuum. Theoretisch concept met praktische waarde?
2090Klantenonderzoek door archieven, bibliotheken en musea
2100De handel in archieven
2110Beheer van archieven van kleine non-profitinstellingen en vrijwilligersorganisaties
2200'Missing links'
Postbehandeling
2510Ontvangst en opening
2520Postregistratie
2530Distributie
2540Verblijfplaats-, voortgangs- en afdoeningsadministratie; behandelingsberichten
2550Uitgaande post en interne stukken
2560Functies en inrichting van de postkamer
Ontsluiting van dynamische archieven
3005Inleiding
3010Rangschikken van afzonderlijke stukken
3020Ordening van dossiers
3030Ordening volgens organisatie van een instelling
3035Ordeningsplan of documentair structuurplan
3040Dynamisch archief en wijzigingen in de organisatie
3050Dossierinventaris en beschrijvingstechniek
3055Overzicht of inventaris; beschrijvingstechniek digitale bestanden
3060Dublin Core. Twintig jaar ontwikkling van een algemene metadatastandaard
3065Nieuwe media volgens oude schema's: de actualiteit van de 19e eeuwse classificatietheorie
3066Automatisch klasseren
3070Crowdsourcing
3080Zoek- en vindproblemen, oorzaken en oplossingen
3090Van chaos tot orde
Beschikbaar stellen
3505Inleiding
3510Toegang en uitlening
3515Inrichting en uitrusting van een studiezaal
3520Geheime documenten in de overheidssfeer
3530Geheime documenten in het bedrijfsleven
3540Privacybescherming
3550Auteursrecht, naburige rechten en archiefbeheer
3560Vegroting publieksbereik door culturele instellingen
3570Onderzoek
3580Scanning on demand
3590Bibliotheken, een kleine gids langs grote kansen
Selectie en vernietiging van archiefbescheiden
4005Inleiding; motieven voor selectieve vernietiging en bewaring
4010Criteria voor bewaren of vernietigen
4012Waardering en selectie van archiefbescheiden: op weg naar een integrale benadering
4013Waardemanagement Scan voor het Stadsarchief Amsterdam
4015Wettelijke regelingen
4020Selectie in de praktijk
4030Persoonsdossiers: een geval apart
Ontsluiting van (semi-)statische archieven
4505Scheiding tussen dynamische en (semi-)statische archieven
4510Inventarisatie van statische archieven
4520Overige wijzen van ontsluiting
4525Metadatauitwisseling met OAI-PMH
4530ISAD, ISAAR, ISDF, ISDIAH en ICA-AtoM
MateriŽle verzorging
5005Inleiding
5007Voorkomen van schade door het hanteren van archiefstukken; een syllabus errorum
5010Informatiedragers en schrijfstoffen
5020Verpakkingen
5030Meubilair
5040Ruimten bestemd voor de bewaring van archieven
5045Het uitbesteden van de bewaring van archieven
5050Calamiteiten
5051De waarde van een reconstructiekostenverzekering
5054ISO 9000, Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) en Integrated Pest Management (IMP) in archieven
5055DepothygiŽne, plaagdier- en schimmelbestrijding
5060Reproductie als aspect van het beheer van overgedragen archieven: inleiding
5062Richtlijnen Preservation Microfilming Metamorfoze
5065Digitaliseren van analoge archiefdocumenten
5070Wat doen we met papier?
Speciale collecties
5515Tekeningenbeheer
5525Digitale duurzaamheid van geo-informatie: erkennen of toepassen?
5527Het audiovisuele archief als digitaal curator
5528De nieuwe toegang tot audiovisuele content
5530Audiovisuele materialen
5531Een steen van Rosetta voor het geautomatiseerd herkennen van digitaal beeldmateriaal
5532Digitaal archiveren van video
5535Fotografische materialen
5540Een beeld zegt meer dan duizend woorden
5550Personeelsdossiers
5560Het wendbare AV-archief
Digitale archivering
5707Herinrichting van de archieffunctie: voorbereiding voor een plan van aanpak
5710Organisatie van duurzame digitale archivering
5711Standaarden voor bestandsformaten
5712Checklist digitale archivaris
5713Migratie naar archiveringformaten
5714Technische standaarden voor digitale archiefdocumenten
5720Het behoud van van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en onwikkelingen in Nederland
5740De digitale handtekening
5750Persistente identificatienummers voor digitale collecties
5760Digitale archivering binnen bedrijven
5761Archivering in een digitale wereld
5762Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer RODIN
5763Een digitaal archief in 10 stappen
5765Digitaal depot
5766ED3 - Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie
5767Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid
5775Archiefinformatie als Linked Data op het Semantisch Web
5776De mogelijkheden van Linked Open Data voor archiefdiensten
5777Zicht op de veelheid aan bronnen op internet
5780Archivering van websites
5781GIS en duurzaamheid. De toegankelijkheid van digitale geografische informatie door de tijd
5782Geo-informatie: een overzicht voor de informatieprofessional
Overdracht
6010Overbrenging in de zin van de Archiefwet 1995
6020Overdracht van particuliere archieven
6021Acquireren met beleid: het acquisitieprofiel
6022TOCO en de toekomst: van organisatieregister voor het rijk naar centraal actorenregister
6025Acquisitie van erfgoed van migrantengemeenschappen
6030Archiefbeheer na overbrenging: taken van een archiefdienst
6040Richtlijnen voor het uitbesteden van het beheer van overgebrachte archieven aan een privaatrechtelijke organisatie
Praktijkvoorbeelden
6501Duurzaam preserveren bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
6505De evolutie van het Media Asset Management bij Beeld en Geluid
6510De krachten gebundeld. Beheren en bewerken van archieven bij het rijk: de casus Doc-Direct
6520Archiefbeheer bij Tata Steel Group in Nederland
6521De praktijk van archiveren bij Achmea
6522Archiefbeheer bij ABN AMRO bank
6530Automatisering van postregistratie en voortgangscontrole (POVO) bij de gemeente Rotterdam
6540Digitalisering van het archief van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
6541Vervanging van archiefbescheiden: de Amsterdamse Broodjeszaak
6542Van papier naar digitaal
6545Wabo-project Rotterdam
6550Outsourcing: afstemmen en samenwerking digitaliseringsproject
6555Kwaliteitssysteem Aldel
6556SharePoint en records management
6557Enterprise Content Management bij Evides
6558Evides Waterbedrijf op weg naar robuust contentmanagement met een gebruikersvriendelijke schil
6560Orde in de chaos: inventarisatie van het archief van een Delegatie van de Europese Commissie (EUR 10)
6565Totstandkoming van een streekarchiefdienst (regionale archiefdienst)
6566De gevolgen van brandschade voor het papieren erfgoed. Boeken in brand.
6567Aspecten van veiligheidszorg in het Zeeuws Archief
6568De conserveringsstrategie van het Stadsarchief Amsterdam
6569De invoering door het Wetterskip Frysl‚n van een archiefsysteem (RMA/DMS) dat voldoet aan de eisen van ReMANO
6570De ontwikkeling van het E-depot Rotterdam
6571Progressief vanuit conservatisme: het e-depot Putten
6573Het veiligstellen van digitaal erfgoed bij de Arbeidsvoorziening
6575Digitaal beheer van technische tekeningen in de praktijk
6576Auditing van recordsmanagement
6577IND postverwerking en archivering bij JustID
6578Casestudy E-depot CDD+, wat is het het, ... maar vooral... hoe werkt het?
6579Amsterdam archiveert digitaal
6580Automatisering van de archiefinventarisatie
6581Encoded Archival Description (EAD) in de praktijk
6582ISAD(g)-beschrijvingen online in het gemeentelijk documentatiecentrum van Ranst
6590Eerbiediging van de persoonlijke levensfeer
6591Verhuizing van Het Zeeuws Archief
6595De klant centraal (DIVA)
6597Diefstal van archiefstukken. De zaak-Stomp
Systematische index (op onderwerp)
9700Systematische index
9810Nuttige adressen en websites
9810Nuttige adressen en websites
Index op trefwoorden
9910Index op trefwoorden
Vervallen artikelen
5525-oudCartografie en ruimtelijke data

Klik hier om uitgebreid te zoeken.

Klik hier voor meer informatie over de IWA-base.